Juhised | Sinu kooli e-valmiduse hindamine

Juhised

! E-maturity küsimustik on nüüd uuesti avalik ainult nendele koolidele, kes on seda küsimustikku juba korra täitnud. Sellisel viisil saame tagasisidet selle kohta, kuidas ISE ja ODS projekt on Teie kooli mõjutanud. Uute koolide jaoks on küsimustik avatud ainult neile, kes soovivad osaleda Inspiring Science Education (ISE) projektis või kes juba osalevad ISE projektis ning soovivad küsimustele teistkordselt vastata.

Koolide enesehindamise uuring: Sinu kooli e-valmiduse hindamine  
Järgnevat küsimustikku kasutatakse “Open Discovery Space” uuringus ja uuring on suunatud erinevate Euroopa koolide personalile, et välja tuua nende tugevad ja nõrgad küljed IKT vahendite kasutamisel. IKT termin viitab informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogia mõistele, mis on hariduses üldise mõistena kasutusel. Seega saab seda mõistet võrrelda vihmavarjuga, mis püüab kinni kõik IKT kasutamise viisid ning konkreetsemalt on uuringus rõhk pandud e-õppe rakendustele õppimise ja õpetamise kohta.

Juhised vastajatele:
Palun tööta läbi kõik küsimused igast kategooriast ja määra, mis ulatuses vastav kriteerium sobib Sinu koolile. Et Sinu vastused oleksid võimalikult õiged, siis palume konsulteerida kooli direktoriga, teiste kolleegidega ja tutvuda erinevate olemasolevate failidega, mis aitavad Sul paremini kirjeldada IKT kasutamist Sinu koolis. Kui küsimused saavad vastatud, siis palutakse Sul lisada enda andmed (kooli nimi, kontaktaadress), et ODSi projekti meeskond saaks vajadusel Sinuga ühendust võtta. Luuakse graafik, mis kirjeldab Sinu kooli iga kategooria vastuseid. Kogu info jääb konfidentsiaalseks ja seda kasutatakse ainult uuringu eesmärgil. 

Palun võtke 5 minutit, et luua konto. Kui sa oled juba sisse loginud, siis jätkake küsimustiku täitmise lõigud.
registration

ÜHIKUD

  1. Juhtkond ja visioon
  2. IKT õppekavas
  3. Kooli IKT kultuur
  4. Professionaalne arendus
  5. Allikad ja infrastruktuur

Kooli tegevuskava

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)